เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเมด โซลูชั่น จำกัด (Inmed Solutions Co.,Ltd.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2546 โดยทีมวิศวกรชีวการแพทย์ (Biomedical Engineer) เป็นบริษัทฯ ที่ทำงานด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางด้าน QA-X-Ray, QA Phantoms, Radiation Measurement และ Simulation Software ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจาก RTI (Sweden), Pro Project (Poland), Radpro International GmbH (Germany) ซึ่งได้การยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม ตรงตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น IOT (Radiation Monitor), จัดฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี (Radiation Safety Training), เครื่องมือวัดทางด้านวิทยาศาสตร์, เครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม  และ Finite Element Software ทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยทางบริษัท อินเมด โซลูชั่น จำกัด (Inmed Solutions Co.,Ltd.) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่พึงพอใจทั้งก่อนและหลังการขาย