เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเมด โซลูชั่น จำกัด (Inmed Solutions Co.,Ltd.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2546 โดยทีมวิศวกรชีวการแพทย์ (Biomedical Engineer) เป็นบริษัทฯ วิจัยและพัฒนา (R&D) และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ QA-X-Ray, QA Phantoms, Radiation Measurement และ Simulation Software ได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจาก RTI (Sweden), Pro Project (Poland), Radpro International GmbH (Germany), ROTEM (Israel) ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม ตรงตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ อาทิเช่น IOT (Radiation Monitor), จัดฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี (Radiation Safety Training), เครื่องมือวัดทางด้านวิทยาศาสตร์, เครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม  และ Finite Element Software ทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยทางบริษัท อินเมด โซลูชั่น (Inmed Solutions) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่พึงพอใจ ทั้งก่อนและหลังการขาย